"ВИП ЦЕНТЪР – Р" ООД

гр. Сливен

 

Доверете се на дългогодишният ни опит и познания в областта.

Приоритети на фирмата са качество на работа, професионализъм, лоялност!

 

Нашите клиенти са наши партньори!

Добре дошли в сайта на "ВИП ЦЕНТЪР-Р" ООД!

Регистрирана в гр. Сливен, дейността на фирмата е насочена в две основни направления посредством провеждане на курсове за:

  • Обучение на кандидати за водачи на МПС (шофьорски курсове за категориите M, А, В, С, С+Е).
  • Професионално обучение за придобиване на квалификация и правоспособност за специалности в сферата на пътното строителство, областите Транспорт и Машиностроене.

 

"ВИП ЦЕНТЪР-Р" ООД - Сливен разполага с необходимата материално-техническа база, съвременно оборудване, автомобили и квалифициран персонал.

Центърът притежава всички необходими разрешителни и лицензии за упражняване на дейността си.

 

На нас се довериха не само хора от цялата страна, но и големи фирми и предприятия, търсещи високо качество и ефективност на работа.

Благодарим Ви за направения избор!
С пожелания за добър път:
инж. Русин Русинов
Управител на
"ВИП ЦЕНТЪР-Р" ООД - Сливен